Bilen behandlad... ...och båten?

Marine

Våra marina behandlingar håller samma klass som de för bilen.

Att en Gelcoat på en båt inte är detsamma som en lack på en bil känner väl de flesta till. Men hur behandlar och skyddar man egentligen sin flytande ögonsten på bästa sätt? MrCAP har sedan 1990 utfört behandlingar på båtar i den mån kunderna har efterfrågat denna service. Under åren har vi byggt upp ett väsentligt kunnande om ”Yacht Appearance”. Både behandlingsteknik och produkter har anpassats till den marina miljön. Det gamla traditionella ”båtpolerandet” är kanske ett bra alternativ på kort sikt. MrCAP har inriktat sig på långtidsverkande behandling för de kunder som önskar minimalt eget underhåll och maximal utseendemässig standard på sin båt.

Även båten kan utrustas med vår unika FormulaU ytbehandling och då anpassad till de marina materialen såsom gelcoat, lackerad aluminium, plåt etc. men även olackerade aluminiumbåtar får sin speciella behandling. Se SP-testresultat avseende vår FormulaU Marine ytbehandling.

Båtens interiöra material såsom textilier, läder, plast, vinyl med mera omfattas av vårt marina program. Problemen såsom mögel, lukt, matt och repig gelcoat har vi lösningar på.

FormulaU™ gelcoat ytbehandling och djupkemrengöring av textilier, vinyl och läder är det som efterfrågas mest.

MasterTreatment™

FormulaU™

Resealant™

NewMatizing™ & UG-2™

LeatherCare™ & InteriorService™

DentRemoval™

GlassShield™

WindowTinting™

LeatherRestore™

Damage & Sanitation™

AfterTreatment™

GlassRepair™