FRANTSIIS

KARRIÄR

Kas sooviksite töötada meiega koos Mr CAP-ettevõttes või olete huvitatud isiklikust Mr CAP ettevõttest? Palun saatke meile vastavasisuline avaldus.

Master Frantsiisivõtja

Master Frantsiisivõtjana peate ja arendate isiklikku Mr CAP frantsiisivõrku suuremas piirkonnas, sageli on selleks kogu riigi territoorium või osa sellest.

Frantsiisivõtja

Frantsiisivõtja on ettevõtja, kes omab ja peab isiklikku frantsiisiettevõtet. Koos analüüsime turutingimusi, majandusküsimusi ja arenguvõimalusi. Pärast väljaõpet ja praktikat MrCAP-ettevõtetes olete Te valmis astuma ettevõtja rolli läbiproovitud ja tõestatud tasuvusega ärikontseptsioonis.

Esinduse juht

Esinduse juhina vastutate Te Mr CAPi kohaliku esinduse tegevuse eest. See hõlmab ka vastutust eelarve ja personali eest. Pärast väljaõpet, praktikat ja sooritatud eksameid saate Te oma teadmisi tõendava sertifikaadi. Seejärel olete valmis kohtuma klientidega ja juhtima personali.

Auto iluhooldustehnik 

Mr CAPi tehnik läbib väljaõppe Mr CAP ettevõtetes ja pärast sooritatud eksameid saate Te oma teadmisi tõendava sertifikaadi. Tehnikuna on teie peamiseks tööülesandeks meie klientide autode õilistamine ja kaitsmine. Esineb ka klientidega seotud ja administratiivseid tööülesandeid.

Frantsiis

Koostöö

Frantsiis tähendab lühidalt, et ettevõtja, kellel on läbiproovitud ja edukas ärikontseptsioon kaupade ja teenuste turustamiseks, pakub seda tasu eest teistele kasutamiseks oma ettevõtluses.

Villasid ja elamispindu müüakse frantsiisimaaklerite vahendusel, me elame hotellides, rendime ja ostame autosid, käime juuksuris, sööme lõunat ja õhtusööke, reisime maailma ühest otsast teise. Sageli ei tea me, et tegu on frantsiisiettevõttega. Frantsiisi saab nimetada müügiõiguseks.

Business Format Franchising Süsteem

Mr CAP on organiseeritud nn Business Format-frantsiisisüsteemis, mis tähendab täielikku kontseptuaalset koostööd frantsiisiandja ja -võtja vahel. See hõlmab äritegevuse kõiki osi ja koolitust, käsiraamatuid ja jooksvaid tugiteenuseid. MrCAP on Rootsi Frantsiisiliidu liige ja rakendab selle liidu eetikanorme

 

Frantsiisikontseptsiooni kohta saate lugeda lisaks www.franchising.lv või www.franchise.org.