SP-ARUANNE

MrCAP PINNAKATTED EDESTAVAD MÄEKÕRGUSELT KONKURENTE

Kuivõrd head tegelikult on kaitsvad pinnakatted? Kas tootja poolt lubatu on tõsi, ehk kas kaitsev kate jääb peale ka mitut autopesu? MrCAPil on hulgaliselt rahulolevaid kliente ning ka meie endi võrdluskatsed näitavad, et meie poolt arendatud FormulaU™ tooted töötavad perfektselt. Seekord aga otsustasime lasta sõltumatul laboril uurida ja võrrelda meie tooteid mõnede turu tuntuimatega.

Uurimuse käigus teostati 891 mõõtmist ja 10 tõestust selle koha, et 10 konkurentide toodet kaovad pinnal juba peale esimest pesutsüklit. Olime meeldivalt üllatunud, et FormulaU™ püsib isegi kauem, kui katse pikkus mõeldud oli.

Katse lõpus peale 14 pesutsüklit (mis vastab 182 käsipesule) kaitses FormulaU™ ikka veel aktiivselt kaetud pinda!

MrCAPi FormulaU™ – KÕIGE KESTVAM PINNAKATE

Tavaliselt on mõned tooted head, kuid osa jääb neile ikka alla. Seega võib tarbija jaoks olla keeruline mõista kohe, milline toodetest on hea. Me tahtsime lihtsalt teada, milline on tõepoolest ostmiseks parim. Meie endi kogemus on näidanud, et FormulaU™ võib olla parim autovärvi kaitse. Pikaaegsed katsetused näitavad, et FormulaU™ suudab väga hästi teiste toodetega konkureerida. Selles veendumiseks aga otsustasime lasta sõltumatul laboril läbi viia oma uurimuse võrdlemaks meie ja konkurentide tooteid. Pöördusime selles küsimuses parima riikliku asutuse – RISE (Rootsi Uurimisasutuste, ingl. k. Research Institutions of Sweden) poole saamaks lõplikku vastust objektiivse ja teadusliku katse tulemusena. Lühidalt kokku võttes palusime RISE-l võrrelda MrCAP FormulaU™ Car Paint Protection autovärvi kaitset ning vastavat meretingimustele mõeldud MrCAP FormulaU™ Marine Gelcoat Protection pinnakatet 13 teise hästi tuntud tootega konkureerivatelt tootjatelt.

Palusime teostada võrdlev teaduslik laboratoorne katse kontrollitud tingimustes, mis oleks võimalikult lähedased reaalsetes. Meie eesmärgiks oli saada vastus küsimusele, millistel toodetel oli parim kulumis- ja rebimiskindlus, millega toode puutub kokku auto igapäevase kasutamise ja pesu käigus. See tähendaks siis toodet, mis pakub aja jooksul parimat kaitset. Käesolev graafik näitab, et MrCAPi tooted näitasid mäekõrguselt parimaid tulemusi kulumis- ja rebimiskindluses. Vaid üks teine toode oli enam-vähem võrreldavate tulemustega. Katse graafikud näitavad erinevatel etappidel mõõdetud kontaktnurka (vt. infokasti järgmisel lehel); esimene mõõtmine enne pinnakatte kasutamist, järgmine peale selle pealekandmist ning kõvastumist, edasi peale igat pesutsüklit, 1, 2, 3, jne. Tulpdiagramm näitab selgelt kui kauaks kaitses iga toode värvi/geelkatte pinda. Mõlemad MrCAPi FormulaU™ tooted saavutasid parimad tulemused. Kõik konkurentide tooted, ühe erandiga, näitasid väga halba võimet kaitsta pinda pikema aja jooksul.

KUIDAS UURIMUS LÄBI VIIDI:

Enne katse alustamist värviti identsed teraspaneelid samasuguse tavalise autotööstuses kasutatava autovärviga. Lisaks sellele valmistati meretingimustele sobivate toodete paralleelseks katsetamiseks punase geelkattega klaaskiudpaneelid. Seejärel kanti laboris pinnakaitse tooted teraspaneelidele ja geelkattega klaaskiudpaneelidele. Toodete pealekandmine teostati vastavalt iga tootja juhendile. Enne igat pesutsüklit teostati teras- ja klaaskiudpaneelidele hooldus kaht erinevat tüüpi rasvaärastusega.

Katse eriti oluline osa hõlmas kulumiskindluse testimist, mille jaoks kasutati kahte paralleelselt asetatud ja pidevalt niisutatavat käsna tavalise autošampooniga, mis pühkisid pinnast konstantse survega. Iga pesutsükli käigus pühkisid käsnad paneele edasi-tagasi 20 korda, ehk kokku 40 tõmmet.

Oma kogemusest teame, et tavalise autopesu käigus tõmmatakse käsnaga igast värvitud pinnast üle 3 korda. Laborikatse pesutsükkel vastaks seega umbes 13-le tavalisele käsipesule. (Autot pestakse keskmiselt 18 korda aastas.) Iga pesutsükli järel kantakse testpinnale laboripipeti abil täpselt 3 ml vett. Järgmisena mõõdetakse mikroskoobiga ja pannakse kirja kontaktnurka (vaata infokasti) värvi pinnaga. Seda korratakse kuni mõõtmised näitavad, et kaitsev värvikate on pinnalt kadunud. Sellise järelduseni jõutakse, kui mõõtmised näitavad sama tulemust nagu enne vastava pinnakaitse toote kasutamist. Niiviisi saab näha, kuidas iga pesutsükkel mõjutab eri pinnakatete vastupidavust.

Katse viidi läbi etappidena. Esialge mõõtmine teostati vaid värvitud terasplaadid, siis kõvastunud pinnakaitse tootega kaetud pinna mõõtmine ning edasi mõõtmised iga pesutsükli järel. Juba peale kahte pesutsüklit labori kulumiskindluse testimise etapil olid 12 konkurentide toodet kadunud, ehk pinnale polnud jäänud mingit kaitsvat pinnakatet.

UURIMUSE TULEMUS OLI JÄRGMINE:

Graafikud räägivad enda eest. Uurimus, mille käigus teostati 891 mõõtmist, näitas, et 10 konkureerivat toodet kadus pinnalt juba esimese pesutsükli järel. Veel kaks toodet kadusid kahe pesutsükli järel ning üks püsis pinnal tervel 8 pesutsüklit. Sellegipoolest pidasid mõlemad FormulaU™ tooted – Car Paint Protection ja Marine Gelcoat Protection, tervelt 14 pesutsüklit vastu ning jäid peale seda veel mõlemale pinnale alles.

Oleme veendunud, et FormulaU™ kõrgeim kvaliteet on meie endi pideva ja põhjaliku testimise tulemus, millele kindlasti aitas kaasa hüdrofoobsete pindade ja adhesiooni füüsikaliste omaduste uuringute tulemuste kasutuselevõtt.

ALLJÄRGNEVALT LEIATE KATKENDI LABORIKATSETE TULEMUSTEST:

Kuupäev: 2016-11-22

Viide: 3P07507

Car Paint ja Marine Gelcoat kaitsvate toodete võrdlev testimine

Kokkuvõte

15 pinnakaitse hermeetiku võrdlus. Teostatud 3 erinevat katset. Läbiviidud katsed:

  • • Kontaktnurga ja puhastusvahenditega kulumise mõõtmine – aruanne 3P07507
  • • Keemiline kulumiskindlus – aruanne 3907507-1
  • • UV-kiirgust blokeerivad omadused – aruanne 3P07507-2

13 toodet katsetati värvitud teraspaneelidel ning 2 toodet katsetati geelkattega klaaskiudpaneelidel. Puhastusvahenditega kulumise ja järgnevalt kontaktnurga mõõtmised eristasid teistest 3 toodet; MrCAP FormulaU™ Car Paint Protection ja MrCAP FormulaU™ Marine Gelcoat Protection püsisid nii värvitud teraspaneelidel kui ka klaaskiudpaneelidel 14 pesutsüklit, PPS Paint Sealant pidas vastu 9 pesutsüklit. Kõigi teiste toodete vastupidavus oli 1 ja 3 pesutsükli vahel.

Pesutsükkel koosneb 20-st edasi-tagasi tõmbest kulumiskindluse testijas. See omakorda vastab 13-le tavalisele auto käsipesule.

Keemilist kulumiskindlust kontrolliti kahe tugeva kemikaali – väävelhappe (H2SO4) ja naatriumhüdroksiidi (NaOH) abil, mille järel uuriti, kas värv ja läige muutuvad silmnähtavalt. Kõik tooted pidasid väävelhappele vastu ilma igasuguse negatiivse mõjuta. Naatriumhüdroksiidi katse korral ei ilmnenud mingit negatiivset mõju 7 toote puhul, 5 toote puhul oli märgata mõningat läike kadu, kuid värv ei muutunud, ning 3 toote puhul oli märgatav läike kadu ja värvi muutus.

UV-kiirgust blokeerivad omadused ei näita märkimisväärset erinevust testitud toodete vahel. Kõigis katsetatud toodetes kas pole või on väga vähe UV-kiirgust blokeerivaid lisandeid.

Sissejuhatus

Turul on suur hulk erinevaid vahasid ja muud tüüpi autode/meretranspordi pindade kaitsetooteid, mis on mõeldud autovärvidele ja geelkattega klaaskiule. Mõned neist toodetest on saadaval vaid vastava tööstuse professionaalidele, teised on jällegi  müügis jaekaubanduses. Selliste toodete tootjad väidavad, et nende toodangu kasutamisel tekib pinnale kauakestev kaitsev, läikiv ja kergesti puhastatav pealiskiht. Kestvus on tavaliselt märgitud aastates turunduslikes materjalides ja/või toote pakendil. Siiski, toodete kestvus erineb ning sõltub toote sisust ja välistest kulumisteguritest, nagu näiteks puhastusvahendid, pesukäsnad jms. Seega kestvuse kindlakstegemiseks ajaliselt on õige mõõta kestvust pesutsüklite alusel. 15 rahvusvaheliselt tuntud toodet testiti simuleeritud auto käsipesu tsükli kaupa, mõõtes seejuures pesutsüklite vahel kontaktnurka iga toote kestvuse kindlakstegemiseks. Antud protseduuri korrati kuni autovärviga kaetud või geelkattega paneelile ei jäänud mingit kaitsvat kihti.

Sel hetkel võrdus kontaktnurga väärtus algselt mõõdetuga. Iga tootega teostatud pesutsüklite arv enne kontaktnurga taastumist algolekusse määraski toote kestvuse. Iga pesutsükli ajal puutus testitav toode nii keemilise kui mehaanilise kulumisega. Keemilise kulumise katsetamiseks kasutati kolme erinevat puhastusvahendit, mida tavaliselt kasutatakse autode/laevade puhastamisel: lahustipõhist rasvaeemaldusvahendit, leeliselist rasvaeemaldusvahendit ja anioonset šampooni. Käsnast tulenevat mehaanilist kulumist simuleeriti BYK-Gardner kulumistestija abil kasutades abrasiivse materjalina pesukäsna. Tooted kanti paneelidele peale vastavalt iga tootja juhendile. Puhastusvahenditena kasutati turul olevaid hästi tuntuid suurtootjate ja jaemüügibrändide tooteid.

Võrdluspaneelidena kasutati autovärviga kaetud terasest ja geelkattega klaaskiudpaneele ilma ühtegi toote pealekandmiseta.

Toote kood Toode (Bränd/nimetus) Riik
101 Ceramic Pro 9H Permanent Coating HKG
121 Ditec Car Preservation System Unknown
111 Jewelultra Diamondbrite GBR
31 Lahega Toughguard SWE
131 Meguairs Deep Crystal Coating USA
21 Meguiars Ultimate Liquid Wax USA
11 Mr CAP FormulaU™ Car Paint Protection SWE
GCI2 Mr CAP FormulaU™ Marine Gelcoat Protection SWE
41 PPS Paint Sealant CAN
61 ProTech Long Lasting Protection MCO
81 Simoniz Original Wax USA
91 Sonax Premium Class Nano Paint Coating GER
51 Swissvax Concorso CHE
GC21 TC Nano Marine Gelcoat & Sealing DNK
71 Ziebart Diamond Gloss USA
1Toode kasutatud autovärviga kaetud terasest testpaneelil 2Toode kasutatud geelkattega testpaneelil  3Päritoluriik

Ettevalmistus

Autovärviga kaetud terasest testpaneelid

55 1.5mm paksusega ja 100x300mm suurusega paneeli valmistamiseks kasutati külmvaltsitud terast (SS1142-32). Selline paksus valiti eesmärgiga need jäigad paneelid hiljem arhiveerida. Kõik paneelitükid puhastati 2-propanooliga (IPA) mõlemalt poolt eelnevast käsitlemisest igasuguste võimalike jääkide eemaldamiseks. Hiljem värviti kõik tükid ühelt poolt Glasurit autovärviga värvikoodiga VWLP3G Flashrot akrediteeritud värvikojas vastavalt tööstuslikele standarditele. Need testpaneelid valmistati kaasaegse auto kujutamiseks.

Kõik autovärvi kaetud terasest testpaneelid töödeldi seejärel poleerijaga kasutades 3M 80346 poleerimispastat selleks, et pind oleks võimalikult tasane ja sile. Peale seda paneele rasvatustati nii lahustipõhise rasvaeemaldusvahendiga kui ka rasvaeemaldusemulsiooniga, loputati veega ning viimaks pesti anioonse šampooniga eemaldamaks 3M poleerimispasta jäägid. Seejärel pihustati paneelidele IPA ning kuivatati suruõhu abil loputusvees võimaliku sisalduva mustuse eemaldamiseks. Katse alguseni hoiti testpaneele mullikilesse pakituna kastides.

Geelkattega testpaneelid

Geelkattega testpaneelid valmistati samas mõõdus nagu autovärviga kaetud terasest testpaneelid. Paneelid tehti valmis plastikvormis, mille ligikaudsed mõõtmed on 1000x900mm. Enne geelkatte pealekandmist määriti vormi vahaga valmistatava detaili lihtsamaks kättesaamiseks. Geelkattena oli kasutatud Reichhold NORPOL SVG Gelcoat värvikoodiga RAL3020. Peale geelkatte kõvastumist valmistati komposiit Polylite 440-M850 põhiainet klaaskiudmatile (tihedusega 450g/m2) peale kandes. Jäikade 100x300mm suuruste testpaneelide saavutamiseks kasutati kolm kihti komposiiti. Need testpaneelid valmistati paadi välimise geelkattega kihi kujutamiseks.

Kõik geelkattega testpaneelid töödeldi seejärel poleerijaga kasutades 3M 80346 poleerimispastat selleks, et pind oleks võimalikult tasane ja sile. Peale ettevalmistust paneele rasvatustati lahustipõhise rasvaeemaldusvahendiga ja rasvaeemaldusemulsiooniga. Seejärel loputati paneele veega ning viimaks pesti anioonse šampooniga eemaldamaks 3M poleerimispasta jäägid. Siis pihustati paneelidele IPA ning kuivatati suruõhu abil loputusvees võimaliku sisalduva mustuse eemaldamiseks. Katse alguseni hoiti testpaneele mullikilesse pakituna kastides.

Pesutsükkel

Pesutsükkel defineeriti järgmiselt:

1.Pinnale kanti viieks minutiks lahustipõhist rasvaeemaldusvahendit. Viie minuti järel loputati pinda põhjalikult deioniseeritud veega.

2.Pinnale kanti viieks minutiks leeliselist rasvaeemaldusvahendit. Viie minuti järel loputati pinda põhjalikult deioniseeritud veega.

3.BYK-Gardner kulumistestijas teostati 20 hõõrumise tsüklit (1 tsükkel koosneb 1 edasi-tagasi tõmbest), abrasiivse materjalina kasutati standardset jaemüügis olevat mudel A pesukäsna. Pinna hõõrumisel kuivamise vältimiseks niisutati käsna pidevalt pumbast autošampooniga.

Järeldused

15-st 12 toodet kestavad 1.2-2.6 pesutsüklit, mis on kõvasti alla kõigi autovärviga kaetud terasest testpaneelidel testitud toodete keskmise, milleks on 4.1 pesutsüklit. Kahte toodet testiti geelkattega klaaskiust testpaneelidel. Nende kahe toote kestvus erineb märgatavalt, kuna TC Nano toode kestis ligikaudu 1.5 pesutsüklit ning MrCAP FormulaU™ Marine Gelcoat Protection näitas tulemuseks vähemalt 14 pesutsüklit. Vähemalt, kuna test lõpetati peale 14 pesutsüklit ning toote kaitsev kiht oli ikka veel aktiivne peale 14 pesutsüklit.

Suurima mõõdetud kontaktnurga väärtuse näitas traditsiooniline kõvavaha Simoniz Original Wax. Sellegipoolest oli selle kestvus kõvasti alla keskmise.

Kokkuvõtvast diagrammist on näha, et kestvuse poolest tõusid esile 3 toodet. Nendeks on MrCAP FormulaU™ Car Paint Protection, MrCAP FormulaU™ Marine Gelcoat Protection ja PPS Paint Sealant. Aga ka nende kolme tulemused erinevad üsna palju. PPS kestis umbes 9 pesutsüklit ning MrCAP FormulaU™ Car Paint Protection ja MrCAP FormulaU™ Marine Gelcoat Protection vähemalt 14 pesutsüklit. Katse loeti lõppenuks peale 14 pesutsüklit ning 14 pesutsükli lõppedes kaitsesid need kaks toodet ikka veel aktiivselt pinda.

Rootsi SP Tehniliste Uuringute Instituut

SP Keemia, Materjalid ja Pinnad – Materjalide ja Pindade Tehnoloogia

Galerii – SP-aruandes katsetatud tooted