KOOLITUS

Mr CAP on alates 1990  ”Car Appearance” – valdkonna turuliider ning on esindatud Eestis aastast 2008. Mr CAP hooldused aitavad auto eluiga pikendada. Meie hooldused suurendavad kvaliteeditunnetust, sõidurõõmu ja vähendavad autoga seotud üldkulusid.

Meie ettevõte pakub Täiskasvanute Täiendkoolitusi nii eesti, kui ka vene keeles kõigile, kes soovib edasi areneda ning uusi teadmisi saada auto iluhooldus valdkonnas.

Meie meeskonnas on Rootsis sertifitseeritud koolitajad kellel on antud valdkonnas üle 15 aastane kogemus.

Koolituse läbinud inimene võib alustada tööd antud valdkonnas iseseisvalt, või jätkata karjääri MrCAP esindustes.

Meie tööde tulemustega saate tutvuda allpool:

Facebook@MrCAP.Estonia

instagram@mrcapestonia

TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVAD, kehtivad alates 06.2021.

Kõik koolitused sisaldavad nii teooriat, kui ka praktikat, kus iga osaleja õpib iseseisvalt tööd teha.

Koolituse hinnas sisalduvad kõik töövahendid ning materjalid, mida kasutatakse koolituse ajal, tee/kohv.
Koolituse hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

Aleksander Pevtsov – omab 15a. kogemust autoiluhooldus valdkonnas.

04.2006 – MrCAP Technician koolitus

03.2007 – MrCAP Marketing & Customer Relation koolitus

2007-2008 MrCAP International arenduse ja koolituste juht (Stockholm)

2013- 2016 Tallinna Tehnika Ülikool – Ärindus

2009-2021 – MrCAP Eesti asutaja ja Arendusjuht

Aleksander õpetab:

WashAll – Täiuslik autopesu koolitus

TuneUp – auto iluhooldustehniku koolitus

WASHALL – TÄIUSLIK AUTOPESU KOOLITUS

Koolituse kestvus 16 akadeemilist tundi / 2 päeva
Grupp: 1-3 inimest
Hind: 490 EUR/inim

Antud kursuse tulemuseks oskate teostada autopesu teenuseid vastavalt CarWash by MrCAP hooldusprogrammile.

1.päev.

Päeva teema: Välispesud

 • XpressWash – hoolikas autokere puhastus
 • WashAll – Põhjalik ja hoolikas autokere käsipuhastus mis on mõeldud klientidele, kes ei rahuldu tavalise „autopesuga“

2.päev.

Päeva teema: Komplekspesud

 • XpressWash & Interior – Hoolikas autokere käsipuhastus ja salongi üldkoristus.
 • Põhjalik autokere käsipesu ja salongi detailne üldpuhastus neile kes ei rahuldu traditsioonilise „sise- ja välispesuga“

Näitame praktikas kõiki pesemise ja õrnade protseduuride üksikasju, ning auto vastuvõtmise ja üleandmise protseduuri.

 

Koolituse õpiväljund

Koolituse lõppemisel oskab õpilane:

 • õieti võtta vastu auto töösse
 • tuvastada auto riskitsoonid ning nende saastatuse aste.
 • omab teadmised kaasaegsetest ja turvalistest vahenditest autopesus.
 • iseseisvalt ohutult puhastada autosid nii seest kui ka väljast, et rahuldada kliendi vajadusi ja ootusi.
 • hoolikalt hakkama saama erineva mustusega autokerel, plastikul, ratastel, klaasidel jms.
 • peale koolituse läbimist on Teie poolt tehtud autod alati säravalt puhtad nii seest kui ka väljast.
 • Koolituse lõppemisel iga osaleja saab tunnistuse, mis kinnitab tema uued oskused. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Oppekava nõutud õpiväljundid hinnatakse õpilase iseseisvalt tehtud töö autoga kontrollehe järgi.

Kursuse toimumise ajad:

01.06.2021 – 02.06.2021
01.07.2021 – 02.07.2021
02.08.2021 – 03.08.2021

TUNEUP – AUTO ILUHOOLDUSTEHNIKU KOOLITUS

Koolituse kestvus 40 akadeemilist tundi / 5 päeva
Grupp: 3 inimest.
Hind: 1980 EUR/inim

Sisaldab: auto sise- ja välipesu, auto salongi keemiline puhastus, naha hoolitsus, värvipinna taastamine ja kaitsvate vahendite kasutamine, mootori käsipuhastus etc

1. päev.

Päeva teema: Tutvustus seadmetega, tööriistadega, tööaladega ja üldine sissejuhatus keemia ainetesse. Auto inspekteerimine ja detailne pesu.

2. päev.

Päeva teema: Ettevalmistus värvipinna taastamiseks ja erinevate tööriistade ja toodete kasutamise põhimõtted. Värvipinna taastamise esimene etapp.

3. päev.

Päeva teema: Värvipinna taastamise teine ja kolmas etapp. Teooria ja praktika. Tulemuse inspekteerimine.

4. päev.

Päeva teema: Salongi täiuslik keemiline puhastus, detailne ülevaade keemiatoodetest, töö erinevate salongi materjalidega. Päeva lõpus oskate iseseisvalt teha autoiluhoolduse turu parima keemilise puhastuse.

5. päev.

Päeva teema: Kaitsevahendid pindadele.

Kasutamine, nõuetekohane rakendamine, auto ettevalmistamine, toodete erinevus. Teooria ja praktika

Viienda päeva lõpu tulemuseks on osalejad teinud täiusliku sise-ja välihooldust MrCAP hooldusprogrammist – TuneUp.

Koolituse õpiväljund

Koolituse lõppemisel oskab õpilane:

 • õieti võtta vastu auto töösse
 • tuvastada auto riskitsoonid ning nende saastatuse ja kulumis aste.
 • omab teadmised kaasaegsetest ja turvalistest vahenditest auto iluravihoolduses.
 • iseseisvalt ohutult puhastada, taastada ja kaitsta autosid nii seest kui ka väljast, et rahuldada kliendi vajadusi ja ootusi (s.h. auto sise- ja välipesu, auto salongi keemiline puhastus, naha hoolitsus, värvipinna taastamine ja kaitsvate vahendite kasutamine, mootori käsipuhastus )
 • hoolikalt hakkama saama erineva kahjustustega/saastatusega autokerel, plastikul, ratastel, klaasidel jms.
 • peale koolituse läbimist on Teie poolt tehtud autod alati säravalt puhtad nii seest kui ka väljast.
 • Koolituse lõppemisel iga osaleja saab tunnistuse, mis kinnitab tema uued oskused. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Oppekava nõutud õpiväljundid hinnatakse õpilase iseseisvalt tehtud töö autoga kontrollehe järgi.

Järgmised koolitused:

07.06.2021 – 11.06.2021
12.07.2021 – 16.07.2021

 

Täiendkoolitusele vastuvõtt
Koolitustele võetakse vastu kõiki, kes on huvitatud antud erialas, kes soovib omandada uued oskused. Koolituste osaleja peaks olema 18 a. vana või vanem. Koolitus sobib inimestele kellel antud valdkonnas on juba kogemus olemas, kuid ka neile kellel kogemus/kvalifikatsioon puudub, vaid on suur huvi autonduse vastu ning soov näha ja nautida oma kätetöö tulemust.

Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse ja vestluse alusel. Otsuse õpilase  vastuvõtmise kohta teeb koolitaja vestluse põhjal.

Koolist väljaarvamine võib toimuda:

 • õpilase oma soovil
 • õppetöös mitteosalemise tõttu
 • õppetasu tasumata jätmisel
 • juhul, kui õpilane rikub kooli sisekorraeeskirju
 • Igat juhtumist vaatab kool läbi üksikjuhtumi põhiselt

Kooli lõpetamise tingimused on sätestatud kursuse õppekavas.

Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õpilasele väljastatakse tunnistus.

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õpilasele väljastatakse tõend.

Õpingud katkestanud õpilasele väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Kõik koolitused toimuvad meie Koolituskeskuses MrCAP esinduses mis vastab nõuetele. Ruumis on piisavalt valgust ja olemas kõik vajalikud töövahendid/inventar ja materjalid.
 • Igale koolitusele tagab kool koolitusjärgse abi. Kõiki koolitustel osalejaid nõustatakse vajadusel ka peale koolituse lõppu.
 • Koolitused toimuvad grupikoolitusena või individuaalselt.

Koolitused toimuvad aadressil Poordi 3, Tallinn 10156

Koolitused osutab Gusaro OÜ, Reg. nr. 14859677, KMKR NR. EE102242229
Kontakt telefon: +37259197771
E-mail: tallinn.poordi@mrcap.ee

 

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist ja kutsestandardist.
 • Õppekavad koostatakse koolitajaga koostöös selliselt, kus koolitaja panustab õppekavade koostamisse sisuliselt oma ala asjatundjana.
 • Õppekavasid uuendatakse vajaduspõhiselt või siis kui muutub kutsestandard või seadusandlus.
 • Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

Koolituse lõppemisel iga osaleja saab tunnistuse, mis kinnitab tema uued oskused. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Oppekava nõutud õpiväljundid hinnatakse õpilase iseseisvalt tehtud töö autoga kontrollehe järgi.